בדיקת רכב עם תג נכה ראית רכב עם תג נכה? אפשר לבדוק אם הרכב זכאי לתג נכה או לא.
יש לרשום את כל המספר ברצף.
0